REGULAMIN

 1. NAZWA ZAWODÓW:

Mistrzostwa Polski Hard Enduro 2023 – Beskid HERO.

 

 1. ORGANIZATOR:

Agencja Sport UP Sp. z o. o. Moniuszki 15 C 43-300 Bielsko-Biała
Kontakt: e-mail: kontakt@sportupagencja.pl

 

 1. TERMIN ORAZ MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

3.1. Mistrzostwa Polski Hard Enduro Beskid HERO odbędą się w dniach 2-4 czerwca w Polsce, w miejscowości Wierchomla (woj. Małopolskie). Baza zawodów / paddock / park maszyn zlokalizowane będą pod adresem: kliknij tutaj.

3.2. Kontrola Administracyjna będzie przeprowadzana 1 czerwca w godzinach 18:00 – 22:00 oraz 2 czerwca w godzinach 9:00 – 12:00 w Biurze Zawodów zlokalizowanym przy dolnej stacji kolei narciarskiej Wierchomla: kliknij tutaj.

Biuro zawodów poza rejestracją będzie czynne w dniach 2-4 czerwca w godz. 08:00-18:00. Lokalizacja biura zawodów: kliknij tutaj.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW/TRASA ZAWODÓW:

Prolog (2 czerwca) – start prologu: kliknij tutaj.

Zawodnicy startują indywidualnie co 10 sekund według klas startowych i numerów otrzymanych podczas Kontroli Administracyjnej.
– Zawodnicy jadą pętlę o długości około 5 kilometrów. Każdy zawodnik ma możliwość przejechania prologu dwukrotnie. Jako wynik liczy się lepszy czas.
– Czas uzyskany podczas prologu ustala miejsca startowe na drugi dzień rywalizacji. Czas prologu wliczany jest również do klasyfikacji generalnej wyścigu.

Część główna „Hard Enduro” – 3 oraz 4 czerwca:

Zawodnicy startować będą zgodnie z przypisanymi klasami startowymi i wynikami uzyskanymi poprzedniego dnia.

Trasa: Długość trasy będzie wynosiła około 17 kilometrów i będzie na niej jeden Obszar Pomocy (Service Point, tank point). Czas przejazdu jednej pętli to około 45 minut. Trasa będzie oznaczona taśmą zawieszoną na drzewach – w miejscach gdzie taśma będzie rozwieszona po obu stronach trasy należy jechać w środku – pomiędzy taśmami.

Czas trwania:
3 czerwca:
Kobiety, Hobby, Hobby Masters:
3 okrążenia, limit czasu wynosi 3 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).
PRO, Expert, Expert Masters: 3 okrążenia, limit czasu wynosi 3 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).

4 czerwca:
Kobiety, Hobby, Hobby Masters: 3 okrążenia, limit czasu wynosi 2,5 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).
PRO, Expert, Expert Masters: 3 okrążenia, limit czasu wynosi 2,5 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).

 

 1. KATEGORIE:

Minimalny wiek uczestników we wszystkich kategoriach wynosi 16 lat /osoby urodzone w 2007 roku i wcześniej/.

 • HOBBY i HOBBY MASTERS:
  Licencja: nie wymagana
  Wiek: HOBBY* – urodzeni od 01.01.1984 do 31.12.2007 r.
  HOBBY MASTERS** – urodzeni w 1983 r. i wcześniej
  Wymagane: podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ubezpieczenie
  Kategoria trasy: podstawowa, trasa przejezdna dla osób posiadających podstawowe umiejętności jazdy w Hard Enduro.
 • KOBIETY:
  Licencja: nie wymagana
  Wiek: KOBIETY*** – urodzone w 2007 r. i wcześniej
  Wymagane: podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ubezpieczenie
  Kategoria trasy: podstawowa, trasa przejezdna dla osób posiadających podstawowe umiejętności jazdy w Hard Enduro. Trasa ta sama co w kategoriach Hobby.
 • EXPERT i EXPERT MASTERS:
  Licencja: udział zarówno dla zawodników z licencją jak i bez
  Wiek: EXPERT* – urodzeni od 01.01.1984 do 31.12.2007 r.
  EXPERT MASTERS – urodzeni w 1983 r. i wcześniej
  Wymagane: podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ubezpieczenie
  Kategoria trasy: dla zawodników mających doświadczenie w jeździe Hard Enduro. Trasa wymagająca dobrych umiejętności jazdy w górach oraz bardzo dobrej kondycji fizycznej.
 • PRO:
  Licencja: udział zarówno dla zawodników z licencją jak i bez
  Wiek: PRO*** – urodzeni w 2007 r. i wcześniej
  Wymagane: podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach + ubezpieczenie
  Kategoria trasy: dla zawodników mających bardzo duże doświadczenie w jeździe Hard Enduro. Trasa bardzo trudna.

Informacja dla zawodników, którzy chcą być klasyfikowani w Pucharze Polski lub Mistrzostwach Polski – po wpisaniu numeru licencji przy odpowiedniej klasie startowej będziecie klasyfikowani zgodnie z klasą i licencją:
– w Mistrzostwach Polski: klasa PRO – zawodnicy z licencją A
– w Pucharze Polski: klasy Expert oraz Expert Masters – zawodnicy z licencją A, B lub C

*Wiek HOBBY, EXPERT – osoby rocznikowo w wieku od 16 do 39 lat.
**Wiek MASTERS – osoby rocznikowo od 40 lat w górę.
***Wiek KOBIETY, PRO – osoby rocznikowo od 16 lat w górę.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA / WYMAGANE DOKUMENTY:

6.1. Każdy zawodnik musi przedstawić organizatorowi następujące dokumenty:

 • Podać numer licencji Mistrzostw Polski Enduro (w przypadku zawodników z licencją)
 • Dowód osobisty.
 • Potwierdzenie opłaty startowej.
 • Ubezpieczenie OC oraz NNW – istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia w biurze zawodów, podczas rejestracji zawodników w dniach 2-4.06.2023 r.
 • Dodatkowo dla uczestników niepełnoletnich: zgoda prawnego opiekuna.

6.2. Każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki:

 • Dokonać rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.beskidhero.com/rejestracja. Rejestracja on-line kończy się 19 maja 2023 r.
 • Posiadać sprawny technicznie motocykl, który po potwierdzeniu udziału w biurze zawodów zostanie poddany kontroli technicznej.
 • Posiadać homologowany kask motocyklowy oraz odzież ochronną w skład, której wchodzą: gogle, rękawice, buty oraz ochraniacze.
 • Zawodnik posiadać musi stan zdrowia pozwalający mu na start w zawodach.
 • Potwierdzić udział w zawodach w dniu 1 czerwca 2023 r. w godzinach 18:00 – 22:00 lub 2 czerwca 2023 r. w godzinach 09:00-12:00 i posiadać przy sobie komplet dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.
 • Podpisać oświadczenie zawodnika.
 • Odebrać i odpowiednio zamocować elektroniczne chipy dostarczane przez organizatora w biurze zawodów podczas rejestracji.

6.3. Wszelkich zmian na listach startowych można dokonywać najpóźniej do dnia 19 maja 2023 r.

6.4. Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, kontuzji sportowych oraz odpowiedzialności cywilnej. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach”.

6.5. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem:
„Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

 

 1. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW / OPŁATY STARTOWE:

7.1. Rejestracja online uruchomiona zostanie 5 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:00 i potrwa do dnia 19.05.2023r. do godziny 09:00. Nie ma możliwości rejestracji na miejscu w biurze zawodów.

Rejestracja dostępna pod adresem: www.beskidhero.com/rejestracja

7.2. Limit zawodników wynosi 350 osób. W przypadku przekroczenia limitu dostępnych miejsc startowych o kolejności decyduje moment zgłoszenia / kolejność wyświetlana na liście zgłoszeniowej /. Po przekroczeniu limitu 350 zawodników zostanie utworzona lista rezerwowa. Organizator zastrzega możliwość umieszczenia na liście startowej dodatkowych 40 zaproszonych zawodników. /

Brak opłat skutkuje skreśleniem z listy, a na miejsce wykreślonego zawodnika dopuszczona zostanie kolejna, pierwsza osoba z listy rezerwowej.

7.3. Opłata startowa wynosi:

 • 799 PLN poprzez rejestrację i wpłatę online w dniach do 30.04.2023 r.
 • 935 PLN poprzez rejestrację i wpłatę online lub w biurze zawodów w dniach 01.05.2023 r. – 02.06.2023 r.

Płatność on-line poprzez wpłatę na konto bankowe organizatora:

 • BANK: Mbank
 • TYTUŁ: ‘  [imię i nazwisko zawodnika]* / Beskid HERO opłata rejestracyjna ‘
 • NUMER KONTA: 40 1140 2004 0000 3902 7717 7187
 • WŁAŚCICIEL KONTA: AGENCJA SPORT UP
 • ADRES: Moniuszki 15c, Bielsko-Biała 43-300

*Jeśli płacisz za więcej niż jednego zawodnika wspomnij o tym w tytule – [1 zawodnik] ; [2 zawodnik] ; [3 zawodnik]

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 15.05.2023 r. organizator zwraca 50% uiszczonego wpisowego. Od dnia 16.05.2023 r. nie istnieje możliwość zwrotu wpisowego.

7.4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • limitowany t-shirt, Międzynarodowych zawodów Beskid HERO /przy rejestracji należy podać rozmiar /,
 • dostęp do strzeżonegu paddocku/parku maszyn,
 • dostęp do myjek motocyklowych,
 • wodę, oraz wyżywienie w punkcie żywieniowym na trasie zawodów,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • numery startowy.

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@sportupagencja.pl

Osoby, które chcą otrzymać fakture za dokonanie opłaty startowej prosimy o zgłoszenie tego faktu do 7 dni od dokonania opłaty na adres mailowy: kontakt@sportupagencja.pl

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE:

MOTOCYKLE, INSPEKCJA:

 • Dopuszczalne motocykle: Enduro i Cross.
 • Motocykle muszą być technicznie nienaganne oraz czyste. Poziom hałasu nie może przekroczyć 96dB.
 • Organizator ma prawo nie dopuścić motocyklu z problemami technicznymi oraz w przypadku posiadania jakichkolwiek zastrzeżeń.

ZMIANY CZĘŚCI, NAPRAWY:

 • Zabrania się wymiany motocykla podczas trwania zawodów.
 • Wszelkie naprawy dokonywane w obrębie parku maszyn muszą być przeprowadzane na macie środowiskowej.
 • Naprawy motocykla podczas zawodów są dopuszczone. Należy ustawić motocykl w bezpiecznym miejscu poza trasą, aby nie przeszkadzać innym zawodnikom w pokonywaniu trasy.

TANKOWANIE:

 • Na trasie zawodów znajduje się jeden punkt tankowania. Paliwo należy przechowywać w plastikowym kanistrze, wyraźnie oznaczonym numerem startowym nadanym zawodnikowi podczas rejestracji. Kanister paliwa należy dostarczyć najpóźniej do 10 minut przed otwarciem paddocku dla każdej z kategorii. Organizator zbierze kanistry i przetranspotuje je do punktu tankowania, gdzie będą one ustawione w boxach z numeracją : 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300  itd. – oznaczającą numer startowy. Kanistry oebrać można z paddocku każdego dnia po zakończonym wyścigu /30 min po przejechaniu linii mety przez ostatniego zawodnika/.
 • Paliwo zawodnicy muszą posiadać we własnym zakresie.
 • Tankowanie odbywa się jedynie przy wyłączonym silniku, na matach ekologicznych.
 • W obszarach tankowania istnieje rygorystyczny zakaz palenia!
 • Szczegółowe informacje na temat lokalizacji punktu tankowania podane zostaną podczas odprawy z zawodnikami.

 

 1. NUMERY STARTOWE:
 • Organizator dostarcza numery startowe przydzielone zgodnie z numerami znajdującymi się na listach startowych.
 • Zawodnik ma obowiązek umocowania numerów z przodu motocykla oraz na obydwu bokach, zgodnie z instrukcją uzyskaną w biurze zawodów.
 • Odbiór techniczny motocykli odbywa się tylko i wyłącznie z umieszczonymi na stałe numerami startowymi.
 • Wjazd do Paddocku mają tylko i wyłącznie motocykle z umieszczonymi na stałe numerami startowymi.
 • Na numerach startowych umieszczony jest numer telefonu do służb ratowniczych/kontakt w razie wypadku/ oraz numer do organizatora /kontakt w przypadku uszkodzenia motocykla na trasie zawodów bez możliwości sholowania go, zagubienia się w terenie, itp./

 

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
 • Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie.
 • Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki: żółtą i czerwoną.
 • Chorągiewka żółta używana do sygnalizacji kraksy. Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiew ma obowiązek zachować ostrożność, zwolnić i być przygotowanym do całkowitego zatrzymania się.
 • Na każdej pętli występują miejsca przejazdu przez drogi publiczne, w których znajdują się punkty kontrolne /check pointy/. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek zatrzymać się przy każdym z check pointów. W miejscu przejazdu przez drogi publiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń porządkowych /marshali/ kierujących ruchem.
  Zawodnik widzący powiewająca czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast się zatrzymać.
 • Spotkanie przed zawodami odbędzie w sobotę, 2 czerwca, o 13:00 w Hotelu Wierchomla (sala przy recepcji) po Kontroli Administracyjnej i Badaniu Technicznym.
  Zawodnicy zobowiązani są do przybycia na dwie odprawy techniczne w: sobotę, 2 czerwca, o godzinie 13:00 (odprawa na Prolog) w Hotelu Wierchomla (sala przy recepcji) po Kontroli Administracyjnej i Badaniu Technicznym oraz w sobotę, 2 czerwca, o godzinie 20:00 (odprawa na kolejne dni). Na odprawie podane zostaną wszelkie szczegóły dotyczące wyścigu i ewentualnych zmian w regulaminie.

 

 1. W RAZIE WYPADKU / USZKODZENIA MOTOCYKLA:
 • Gdy widzisz wypadek na trasie, zatrzymaj się i pomóż poszkodowanemu.
 • Jeśli poszkodowany stracił przytomność lub występuje podejrzenie poważnej kontuzji należy wezwać służby medyczne zawodów, lub zgłosić wypadek do najbliższego flagowego na trasie zawodów.
 • Jeśli Twój motocykl został uszkodzony i nie ma możliwości dojechania do linii mety zgłoś się do najbliższego flagowego. O godzinie 18:00 każdego dnia trasa zawodów zostanie oficjalnie zamknięta poprzez służby porządkowe. Niesprawne motocykle będą transportowane do strefy maszyn.

 

 1. NIEZBĘDNIK KAŻDEGO RIDERA HARD ENDURO:

Jako zawodnik podczas wyścigu jesteś zobowiązany zabrać ze sobą:

 • telefon komórkowy w wodoszczelnym pokrowcu,
 • min. 2 litry wody,
 • koc termiczny ratunkowy.

 

 1. TRASA ZAWODÓW:

Hard Enduro to zawody rozgrywane w ciężkim, naturalnym, górskim terenie. Trasa przebiega w terenie o urozmaiconej specyfice w skład, której wchodzą ziemia, kamienie, głazy czy korzenie oraz odcinki zarówno na płaskim jak i pochyłym terenie.

Więcej informacji o trasie zawodów zostanie opublikowane na stronie www.beskidhero.com/pl po ogłoszeniu finalnej daty zawodów.

 

 1. ZNAKOWANIE TRASY:

Trasa wyznaczona jest taśmami demarkacyjnymi, zawieszonymi na drzewach. W skład trasy wchodzą również sekcje – odcinki specjalne – wydzielone taśmami demarkacyjnymi po obydwu stronach. W miejscach tych obowiązuje jazda między taśmami, a wyjazd poza nie skutkuje naliczeniem kary lub dyskwalifikacją zawodnika.

WAŻNE: Na trasach kategorii EXPERT, EXPERT MASTERS oraz PRO w miejscach wydzielonych i oznaczonych znakami NO HELP ZONE obowiązuje całkowity zakaz otrzymywania pomocy z zewnątrz. Tak oznakowane fragmenty trasy muszą zostać pokonane samodzielnie lub ewentualnie przy pomocy konkurentów.

 

 1. START/META:
 • Na zawodach Beskid HEROobowiązuje elektroniczny pomiar czasu.
 • Na start zawodów zawodnicy udają się w kolumnie prowadzonej przez organizatora.
 • Zbiórka zawodników następuje 30 min. przed startem danej grupy. Szczegóły zostaną podane podczas odprawy technicznej.
 • Obowiązuje zakaz jazdy po trasie zarówno przed, w trakcie, jak i po zawodach. Każde naruszenie tego przepisu będzie karane dyskwalifikacją.
 • Start zawodników odbywa się według kolejności na liście startowej. Dodatkowo zawodnicy ustawiani są przez sędziego.
 • Zawodnicy w strefie startu zobowiązani są posiadać czyste i czytelne numery startowe.
 • W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zapewni namioty w strefie startu, pod którymi mogą schronić się zawodnicy oczekujący na start.
 • Linia mety oznaczona jest w sposób widoczny, a finisz potwierdzany jest poprzez sędziego machającego czarno-białą flagą.
 • Zawodnicy, którzy nie zdołali ukończyć prologu dopuszczeni są do wyścigu w dniu następnym.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli wyścigu danego dnia zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi zawodów lub flagowemu, znajdującemu się na trasie zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje na temat procedury startowej oraz przebiegu zawodów w czasie odprawy zawodników.
 • Wyprzedzanie rywali powinno odbywać się zgodnie z zasadami fair play.
 • W przypadku wypadku na trasie, pierwszy  konkurent który zauważy poszkodowanego jest zobowiązany poinformować o wypadku służby medyczne, pod numerem: +48 533 334 422 lub najbliższego flagowego na trasie zawodów.

 

 1. STREFA MASZYN/PADDOCK:
 • W trakcie trzech dni zawodów zawodnicy zobowiązani są do przechowywania motocykli w strefie maszyn.
 • Motocykl należy oddać do strefy maszyn maksymalnie do 2 godzin od momentu przekroczenia linii mety, w przeciwnym razie zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Wszelkie naprawy czy tankowanie motocykli powinno odbywać się jedynie w strefie maszyn.
 • Strefa maszyn czynna jest od godziny 08:00 do godziny 22:00.
 • Zabroniona jest jazda motocyklem po terenie innym niż trasa zawodów oraz po odcinku innym niż od mety do paddocku.
 • Na drogach wokół paddocku (strefy maszyn) obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawodników i kibiców jeżdżących na motocyklach poza wyżej wymienionymi miejscami.
 • Strefa maszyn jest chroniona 24/dobe.
 • W strefie maszyn dostępny będą: darmowy punkt mycia maszyn, stoisko z częściami motocyklowymi, odpłatny serwis motocyklowy, darmowa toaleta.

 

 1. BUFET:

Na trasie zawodów dostępny jest jeden bufet (punkt żywieniowy), w którym zawodnicy mogą skorzystać z dostarczanego przez organizatora wyżywienia  (batonów energetycznych, owoców oraz wody).

 

 1. WYNIKI / CHECKPOINTY:
 • Zawodnicy startować mogą jedynie w jednym wyścigu dla danej kategorii.
 • Aby uniknąć korkowania na trasie zawodów drugiego oraz trzeciego dnia zawodnicy podzieleni zostaną na dwie grupy startowe, zgodne z kategoriami: pierwsza grupa – Hobby/Hobby Masters/Kobiety oraz druga grupa – Expert/Expert Masters/PRO
 • Zawodnicy startują indywidualnie co 10 sekund zgodnie z listą startową zamieszczoną w biurze zawodów.
 • Lista startowa zamieszczona zostanie najpóźniej do godziny 07:00 każdego dnia wyścigu.
 • Prolog rozgrywany jest w celu ustalenia miejsca startowego podczas wyścigu HARD ENDURO dnia drugiego. Zawodnicy którzy uzyskali najlepszy czas w swojej kategorii wystartują jako pierwsi w 2-gim dniu wyścigu, zaś zawodnik z najsłabszym czasem wystartuje jako ostatni.
 • Kolejność startu trzeciego dnia zawodów ustalona zostanie na podstawie wyników z dnia drugiego – na tej samej zasadzie jak wyżej.
 • Wygrywa zawodnik, który w danej kategorii zaliczy wszystkie check pointy oraz uzyska łączny, najlepszy czas zsumowany po pierwszym, drugim i trzecim dniu zawodów HARD ENDURO. Lepszy z dwóch czasów przejazdu prologu jest wliczany w ogólny czas zawodów.
 • Pomiar czasu wykonywany jest za pomocą czytników chipów elektronicznych zlokalizowanych na check pointach
 • Zawodnicy przejeżdżać muszą przez check pointy (miejsca pomiaru międzyczasu), wyznaczone dwoma flagami. Każdy zawodnik musi zatrzymać się na każdym z check pointów w celu odbicia karty /otrzymanej podczas rejestracji/. Kartę na check pointy należy zamontować przy kierownicy.
 • Ilość check pointów podana zostanie podczas odprawy technicznej.
 • Niezaliczenie check pointów skutkuje naliczeniem kary czasowej wynoszącej 30 minut.
 • DO WYNIÓW LICZY SIĘ ŁĄCZNY CZAS ZE WSZYSTKICH TRZECH DNI.
 • WAŻNE: Jeżdżenie na trasie przed zawodami = dyskwalifikacja!

 

 1. CHIPY ELEKTRONICZNE:

Każdy z uczestników otrzyma w czasie rejestracji transponder, służący do pomiaru czasu. Transpondery wydawane będą w biurze zawodów w trakcie rejestracji.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PRZYRODA:

Z ogromnym trudem i wysiłkiem udało nam się pozyskać tereny górzyste pod organizację zawodów Beskid HERO. Chcemy aby zawody wpisały się na stałe w coroczny kalendarz eventów motoryzacyjnych i odbywali się cyklicznie przez wiele kolejnych lat, stając się wizytówką polskiej sceny hard enduro. Tereny są udostępnione dla motocyklistów tylko i wyłącznie na czas zawodów. Wszystkich zawodników oraz kibiców prosimy o uszanowanie naszych wysiłków i powstrzymanie się od jazdy po terenie zawodów zarówno przed jak i po zawodach.

Szanujmy przyrodę i właścicieli terenów – jeśli widzisz osoby łamiące nasze zasady i jeżdżące po trasie porozmawiaj z nimi i przekaż im powyższą myśl.

 

 1. NAGRODY:

Nagrody przyznawane są w poszczególnych kategoriach do 3 miejsca:

 • HOBBY, HOBBY MASTERS, EXPERT, EXPERT MASTERS, KOBIETY:nagrody rzeczowe
 • PRO: nagrody finansowe + nagrody rzeczowe

 

 1. KARY I REGUŁY:

Sędzia Główny może zastosować następujące kary:

 • upomnienia,
 • kary czasowe,
 • dyskwalifikacja,

NAŁOŻENIE KARY CZASOWEJ na zawodnika następuje w wyniku:

 • niezaliczenia check pointu.

DYSKWALIFIKACJA zawodnika w danej rundzie następuje w wyniku:

 • nie stawienie się na odprawę każdego dnia zawodów,
 • wymianę motocykla na inny w trakcie wyścigu,
 • zamianę motocyklami z innym zawodnikiem bez zgłoszenia sędziemu zawodów,
 • tankowanie paliwa poza strefą napraw,
 • tankowanie motocykla z włączonym silnikiem,
 • palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika lub jego mechanika,
 • jazdę poza wyznaczonym torem,
 • jazdę w kierunku przeciwnym niż wyznaczony,
 • obcą pomoc w strefie NO HELP ZONE

 

 1. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

Rejestracja zawodników jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie uwiecznionego podczas zawodów wizerunku w materiałach audiowizualnych, które wykorzystane zostaną w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora i Sponsora zawodów.

 

 1. ZAKWATEROWANIE:

Rekomendowane zakwaterowanie jest zamieszczone na stronie zawodów, pod adresem: https://www.beskidhero.com/pl/noclegi-wierchomla/ 

 

 1. SZPITAL:

Najbliższy szpital: SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla, 33-380 Krynica-Zdrój, tel. 18 473 21 00

 

 1. HARMONOGRAM:

Czwartek (1 czerwca 2023):
18:00-22:00 – Kontrola Administracyjna, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów
18:00-22:00 – Kontrola Techniczna motocykli
18:30-22:30 – zdawanie motocykli do parku maszyn

Piątek (2 czerwca 2023):
9:00-12:00 – Kontrola Administracyjna, odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów
9:00-12:00 – Kontrola Techniczna motocykli
12:00-14:00 – wydawanie motocykli z parku maszyn
13:00 – odprawa techniczna zawodników / hotel Wierchomla (sala przy recepcji)
14:00 – start prologu – pierwszy przejazd
16:00 – start drugiego przejazdu prologu
19:00 – oficjalne wyniki + lista startowa na 3 czerwca 2023
21:00 – odprawa techniczna na kolejne dni zawodów / hotel Wierchomla (sala przy recepcji)

Sobota (3 czerwca 2023):
7:30-9:00 – wydawanie motocykli z parku maszyn dla klas Hobby, Hobby Masters, Kobiety
8:30 – ustawianie zawodników w odpowiedniej kolejności do startu
9:00 – start wyścigu klas Hobby, Hobby Masters, Kobiety
12:00 – limit czasowy, brak możliwości wjechania na kolejne okrążenie
11:30-14:00 – wydawanie motocykli z parku maszyn dla klas Expert, Expert Masters, PRO
14:00 – start wyścigu klas Expert, Expert Masters, PRO
17:00 – limit czasowy, brak możliwości wjechania na kolejne okrążenie
18:00 – zamknięcie trasy
18:30 – wyniki nieoficjalne
21:00 – wyniki oficjalne (z 2 dni) + lista startowa na 4 czerwca 2023
22:00 – zamknięcie parku maszyn (paddock)

Niedziela (4 czerwca 2023):
7:30-9:00 – wydawanie motocykli z parku maszyn dla klas Hobby, Hobby Masters, Kobiety
8:30 – ustawianie zawodników w odpowiedniej kolejności do startu
9:00 – start wyścigu klas Hobby, Hobby Masters, Kobiety
11:00 – limit czasowy, brak możliwości wjechania na kolejne okrążenie
10:30-13:00 – wydawanie motocykli z parku maszyn dla klasy Expert, Expert Masters, PRO
13:00 – start wyścigu klas Expert, Expert Masters, PRO
16:00 – limit czasowy, brak możliwości wjechania na kolejne okrążenie
17:00 – zamknięcie trasy
17:30 – dekoracja zwycięzców

Poszanowanie terenu

Mamy nadzieję że każdy zawodnik, który ukończy zawody opuści teren zawodów z uśmiechem na twarzy, poczuciem zmęczenia po 3 dniach jazdy na motorze w górach. Pamiętajcie proszę że my organizatorzy z ogromnym trudem i wysiłkiem udało nam się pozyskać tereny górzyste pod organizację zawodów RIDE HARD. Chcemy aby zawody wpisały się na stałe w coroczny kalendarz eventów motoryzacyjnych i odbywali się cyklicznie przez wiele kolejnych lat, stając się wizytówką polskiej sceny hard enduro. Tereny są udostępnione dla motocyklistów tylko i wyłącznie na czas zawodów. Wszystkich zawodników oraz kibiców prosimy o uszanowanie naszych wysiłków i powstrzymanie się od jazdy po terenie zawodów zarówno przed jak i po zawodach.

Szanujmy przyrodę i właścicieli terenów - jeśli widzisz osoby łamiące nasze zasady i jeżdżące po trasie porozmawiaj z nimi i przekaż im powyższą myśl.

Zarejestruj się