Praktyczne informacje

W strefie maszyn dostępne będą:
• darmowy punkt mycia maszyn,
• stoisko handlowe z częściami motocyklowymi,
• odpłatny serwis motocyklowy.

W paddocku dostępne będą:
• darmowa toaleta,
• strzeżony park maszyn.

ADRESY:
REJESTRACJA w biurze zawodów:
/adres: kliknij tutaj/
——————————————————
BIURO ZAWODÓW (po skończonej rejestracji, w trakcie zawodów):
/adres zostanie podany wkrótce/
——————————————————
PADDOCK:
/adres: kliknij tutaj/

Na trasie zawodów dostępny jest punkt żywieniowy, w którym zawodnicy mogą skorzystać z dostarczanego przez organizatora wyżywienia (batonów, żeli energetycznych, owoców oraz wody).

zasady zachowania

• Na start zawodów zawodnicy udają się w kolumnie prowadzonej przez organizatora.
Zbiórka zawodników następuje 30 min. przed startem danej grupy. Szczegóły zostaną podane podczas odprawy technicznej.
• Na drogach publicznych możliwy jest przejazd tylko i wyłącznie w kolumnie z organizatorem.
W innych przypadkach organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawodników.
• Obowiązuje zakaz jazdy po trasie zarówno przed, w trakcie, jak i po zawodach. Każde naruszenie tego przepisu będzie karane dyskwalifikacją.
• Start zawodników odbywa się według kolejności na liście startowej. Dodatkowo zawodnicy ustawiani są przez sędziego.
• Zawodnicy w strefie startu zobowiązani są posiadać czyste i czytelne numery startowe.
• W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zapewni namioty w strefie startu,
pod którymi mogą schronić się zawodnicy oczekujący na start.
• Linia mety oznaczona jest w sposób widoczny, a finisz potwierdzany jest poprzez sędziego machającego czarno-białą flagą.
• Zawodnicy, którzy nie zdołali ukończyć prologu dopuszczeni są do wyścigu w dniu następnym.
• Zawodnicy, którzy nie ukończyli wyścigu danego dnia zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi zawodów
lub flagowemu, znajdującemu się na trasie zawodów.
• Wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje na temat procedury startowej oraz przebiegu zawodów w czasie odprawy zawodników.
• Wyprzedzanie rywali powinno odbywać się zgodnie z zasadami fair play.
• W przypadku wypadku na trasie, pierwszy  konkurent który zauważy poszkodowanego
jest zobowiązany poinformować o wypadku służby medyczne, pod numerem: +48 533 334 422 lub najbliższego flagowego na trasie zawodów.

Poszanowanie terenu

Mamy nadzieję że każdy zawodnik, który ukończy zawody opuści teren zawodów z uśmiechem na twarzy, poczuciem zmęczenia po 3 dniach jazdy na motorze w górach. Pamiętajcie proszę, że z ogromnym trudem i wysiłkiem udało nam się pozyskać tereny górzyste pod organizację zawodów Beskid HERO. Chcemy aby zawody wpisały się na stałe w coroczny kalendarz eventów motoryzacyjnych i odbywali się cyklicznie przez wiele kolejnych lat, stając się wizytówką polskiej sceny hard enduro. Tereny są udostępnione dla motocyklistów tylko i wyłącznie na czas zawodów. Wszystkich zawodników oraz kibiców prosimy o uszanowanie naszych wysiłków i powstrzymanie się od jazdy po terenie zawodów zarówno przed jak i po zawodach.

Szanujmy przyrodę i właścicieli terenów - jeśli widzisz osoby łamiące nasze zasady i jeżdżące po trasie porozmawiaj z nimi i przekaż im powyższą myśl.

REJESTRACJA