FORMAT ZAWODÓW

1 dzień


Zawodnicy startują indywidualnie co 10 sekund według klas startowych i numerów otrzymanych podczas Kontroli Administracyjnej.

Zawodnicy jadą pętlę o długości około 5 kilometrów. Każdy zawodnik ma możliwość przejechania prologu dwukrotnie. Jako wynik liczy się lepszy czas.

Czas uzyskany podczas prologu ustala miejsca startowe na drugi dzień rywalizacji. Czas prologu wliczany jest również do klasyfikacji generalnej wyścigu.

Kategoria: PRO, EXPERT, EXPERT MASTERS, KOBIETY, HOBBY, HOBBY MASTERS

2 dzień


Zawodnicy startować będą zgodnie z przypisanymi klasami startowymi i wynikami uzyskanymi poprzedniego dnia.

Trasa: Długość trasy będzie wynosiła około 17 kilometrów i będzie na niej jeden Obszar Pomocy (Service Point, tank point). Czas przejazdu jednej pętli to około 45 minut. Trasa będzie oznaczona taśmą zawieszoną na drzewach – w miejscach gdzie taśma będzie rozwieszona po obu stronach trasy należy jechać w środku – pomiędzy taśmami.

Czas trwania:
Kobiety, Hobby, Hobby Masters: 3 okrążenia, limit czasu wynosi 3 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).
PRO, Expert, Expert Masters: 3 okrążenia, limit czasu wynosi 3 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).

Kategoria: PRO, EXPERT, EXPERT MASTERS, KOBIETY, HOBBY, HOBBY MASTERS

3 dzień


Zawodnicy startować będą zgodnie z przypisanymi klasami startowymi i wynikami uzyskanymi poprzedniego dnia.

Trasa: Długość trasy będzie wynosiła około 17 kilometrów i będzie na niej jeden Obszar Pomocy (Service Point, tank point). Czas przejazdu jednej pętli to około 45 minut. Trasa będzie oznaczona taśmą zawieszoną na drzewach – w miejscach gdzie taśma będzie rozwieszona po obu stronach trasy należy jechać w środku – pomiędzy taśmami.

Czas trwania:
Kobiety, Hobby, Hobby Masters: 3 okrążenia, limit czasu wynosi 2,5 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).
PRO, Expert, Expert Masters: 3 okrążenia, limit czasu wynosi 2,5 godziny (po tym czasie nie ma możliwości wjechania na kolejne okrążenie).

Kategoria: PRO, EXPERT, EXPERT MASTERS, KOBIETY, HOBBY, HOBBY MASTERS

Pamiętajcie proszę, że z ogromnym trudem i wysiłkiem udało się nam pozyskać tereny pod organizację tych zawodów. Chcemy, aby wpisały się one na stałe w kalendarz eventów motocyklowych i odbywały się cyklicznie przez wiele kolejnych lat stając się wizytówką polskiej sceny Hard Enduro.Tereny są udostępnione dla motocyklistów tylko i wyłącznie na czas zawodów.Wszystkich zawodników, amatorów Hard Enduro, jazdy na motocyklach w terenie oraz kibiców prosimy o uszanowanie naszych wysiłków i powstrzymanie się od jazdy po terenie zawodówzarówno przed jak i po zawodach.